Alexis Ballie – Family Unit

Alexis Ballie

(b. 1930)

Family Unit

1999

oil on canvas

15.5 x 11.5″

Alexis Ballie

(b. 1930)

Family Unit

1999

oil on canvas

15.5 x 11.5″