Alexis Ballie – Poui & Immortelle

Alexis Ballie

(b. 1930)

Poui & Immortelle

2003

Oil

24 x 20″

$9,900

Alexis Ballie

(b. 1930)

Poui & Immortelle

2003

Oil

24 x 20″

$9,900