Luise Kimme – Maria Teresa Vera

Luise Kimme

(1939 – 2013)

Maria Teresa Vera

2008

cedar wood relief

20 x 10.5″

Luise Kimme

(1939 – 2013)

Maria Teresa Vera

2008

cedar wood relief

20 x 10.5″