Luise Kimme – Oshun

Luise Kimme

(1939 – 2013)

Oshun

2008

gold bronze

14 x 15 x 8″

Luise Kimme

(1939 – 2013)

Oshun

2008

gold bronze

14 x 15 x 8″