Melton Prior – Sketches in Venezuela

Melton Prior

(12 Sept 1845 – 2 Nov 1910)

Sketches in Venezuela

12.5.1888

woodcut engraving

12 x 9″

Melton Prior

(12 Sept 1845 – 2 Nov 1910)

Sketches in Venezuela

12.5.1888

woodcut engraving

12 x 9″