Melton Prior – Trinidad Etc.

Melton Prior

(12 Sept. 1845 – 2 Nov. 1910)

Trinidad Etc.

I5.5.1888

woodcut engraving

15 x 11″

Melton Prior

(12 Sept. 1845 – 2 Nov. 1910)

Trinidad Etc.

I5.5.1888

woodcut engraving

15 x 11″