Sundiata – Paramin Blue

Sundiata

(b. 1950)

Paramin Blue

2022

Oil

16 x 20″

$12,500

Sundiata

(b. 1950)

Paramin Blue

2022

Oil

16 x 20″

$12,500