Vera Baney – Icon I

SOLD

Vera Baney

(1928-2008)

Icon I

1980

Etching

17 x 13″

$4,950

Vera Baney

(1928-2008)

Icon I

1980

Etching

17 x 13″

$4,950